Valter Carlsson Måleri ABCertifierad ISO 9001 & ISO 14001Målaremästarna
1930-talet började Valter Carlsson tillsammans med sina två bröder Eskil Kidmark och Leander Carlsson att utföra målningsarbete i Mölnlycke. Företaget hade dessutom en färgbutik.
1958 avslutade Valter Carlsson samarbetet med sina bröder och bildade Valter Carlsson Handel och Måleri AB tillsammans med sin kusin Ivar Andersson. Verksamheten flyttades samtidigt till Göteborg.
1979 togs verksamheten över av Ivar Anderssons söner Lennart och Anders Ivarsson. Lennart Ivarsson avled 2006. Verksamheten drivs sedan dess av Anders Ivarsson. I dagligt tal benämns företaget Valter Carlsson Måleri AB. Verksamheten har alltid varit bred för att kunna tillgodose kundernas behov.
1988 utökades verksamheten med specialisering på fönsterrenovering. Efterfrågan på fönsterrenovering ökade kraftigt och vi valde därför att lägga detta i ett dotterbolag med namnet A.L. Ivarsson Fönster AB.

Vår affärsidé

Vår målsättning är enkel: att måla med professionell teknik och hög kvalitet, så att det håller genom åren. På det sättet pressar vi ner dryga underhållskostnader för våra kunder. Vi är också noga med att hålla vad vi lovat och respektera överenskomna leveranstider.

 

Allt från nybyggnadsmålning till interiörmålning

De huvudområden som Valter Carlsson Måleri AB arbetar med är: nybyggnadsmålning, servicemålning, dekorativmåleri, kontorsanpassning, lägenhetsrenovering samt fasadmålning. 

För A.L. Ivarsson Fönster AB är huvudområdet renovering av fönster. 

Vi arbetar med krävande uppdrag inom Storgöteborgsområdet sedan 1958. 

Kvalitetspolicy
Valter Carlsson Måleri AB och A L Ivarsson Fönster AB eftersträvar alltid att uppfylla kundernas uttalade och underförstådda behov, krav och förväntningar. Våra tjänster kännetecknas av god kvalitet och varje uppdrag skall skötas så att det blir en god referens för fortsatta affärer med kunden. Detta uppnås genom att:

Ø Våra yrkesskickliga medarbetare känner stor hantverksstolthet.
Ø Vi har hantverkare med lång erfarenhet delar med sig av sin kompetens till yngre personal.
Ø Vi erbjuder kunden den lösning som vi bedömer uppfyller kundens behov, krav och förväntningar till
Ø lägsta möjliga kostnad på sikt.
Ø Vi har ett effektivt kvalitetssystem som fortlöpande utvärderas och förbättras.
Ø Vi avsätter tillräckliga resurser för att kvalitetsarbetet skall bli effektivt.

Miljöpolicy
Valter Carlssons Måleri AB och A L Ivarsson Fönster AB eftersträvar att verksamheten förorsakar minsta möjliga miljöpåverkan inom och utanför företaget, genom att:

Ø Vi ständigt förbättrar verksamheten i riktning mot minskad miljöpåverkan.
Ø Vi uppfyller alla tillämpliga krav i miljölagstiftningen och krav från intressenter.
Ø Vi förebygger föroreningar som kan uppstå pga. verksamheten genom att välja nya bättre produkter för miljö och hälsa samt minska mängden transporter.
Ø Vi har ett effektivt miljöledningssystem som fortlöpande utvärderas och förbättras.
Ø Vi avsätter tillräckliga resurser för att miljöarbetet skall bli effektivt. Vi kartlägger verksamhetens miljöpåverkan, sätter mål för förbättringar och följer upp att dessa nås.
Ø Vi ger kunderna efterfrågad information om miljökonsekvenserna av de måleritjänster vi erbjuder.

Arbetsmiljöpolicy

Valter Carlsson Måleri AB och A L Ivarsson Fönster AB erbjuder en säker och sund arbetsmiljö som inte äventyrar medarbetarnas fysiska och psykiska hälsa, genom att:

Ø Vi kartlägger och förebygger arbetsmiljörisker och arbetsskador.
Ø Vi sätter mål för förbättringar av arbetsmiljön och genomför dessa mål.
Ø Vi har ett effektivt system för arbetsmiljöarbetet som fortlöpande utvärderas och förbättras.
Ø Vi ger medarbetarna tillräcklig information och utbildning och avsätter tillräckliga resurser för att arbetsmiljöarbetet skall bli effektivt.


Valter Carlsson Måleri AB
Backa Bergög. 6
422 46 Hisings Backa
Cookie policy
Hör av dig till oss
Telefon: 031-52 86 80
Fax: 031-52 44 97
Kontaktperson
Anders Ivarsson
0733-65 60 71
Valter Carlsson Måleri AB är medlem i
Måleriföretagen och är certifierade enligt Måleriföretagens anpassade ledningssystem.